Intergracja menu ze stroną Facebook restauracji

Intergracja menu ze stroną Facebook restauracji

Interaktywne menu może zostać umieszczone w formie dodatku do strony FanPage Twojej restauracji na Facebook. Takie rozwiązanie pozwala na przeglądanie oferty oraz umożliwia składanie zamówień wprost ze strony FB Restauracji.